آموزش ها

اصول پنج گانه SOLID در برنامه نویسی

توسط بردیا عباسی راد

ارسال شده در تاریخ ۱۳ مهر,۱۳۹۵قواعد معماری solid با استفاده از مثال های ساده از سی شارپ.

در این آموزش ما سعی می کنیم که قواعد معماری solid را با استفاده از مثال های ساده سی شارپ یاد بگیریم.

ادامه مطلب