آموزش ها

Active Record Pattern

توسط بردیا عباسی راد

ارسال شده در تاریخ ۱۵ بهمن,۱۳۹۵ابتدا یک دیتابیس با نام active_record_db ایجاد می کنیم و یک جدول با نام users با چهار فیلد id, name, family, email ایجاد می کنیم. می خواهیم از الگوی active record برای دستیابی به این جدول استفاده کنیم.

یک کلاس با نام User ایجاد می کنیم. 

ادامه مطلب