توضحات مقدماتی سی پلاس پلاس


ارسال در تاریخ ۲۶ بهمن,۱۳۹۹زبان C++ به کوچکی و بزرگی حروف حساس است. از برنامه نویسی رویه‌ای و شی گرایی پشتیبانی می‌کند.

با آن‌که یک زبان سطح میانی می‌باشد هر دو ویژگی‌های زبان‌های سطح بالا و سطح میانی را دارا می‌باشد. 

این زبان زیر مجموعه زبان C می‌باشد و اینکه هر برنامه استاندارد نوشته شده در c یک برنامه در زبان c++ نیز می‌باشد.

برنامه نویسی شی گرا 

c++ بصورت کامل از شی گرایی پشتبانی می‌کند که شامل چهار ویژگی هر زبان شی گرا می‌باشد

  • کپسوله سازی (Encapsulation)
  • پنهان سازی داده‌ها (Data hiding)
  • وراثت (Inheritance)
  • چند ریختی (Polymorphism)

کتابخانه‌های استاندارد

c++ استاندارد شامل سه بخش مهم می‌باشد

  • هسته زبان تمامی بلاک‌های تولید شامل متغیرها، نوع داده‌ها و لیترال‌ها و ... در بر می‌گیرد.
  • کتابخانه استاندارد C++ یک مجموعه کامل از توابع کار با فایل‌ها، رشته‌ها و ... را شامل می‌شود.
  • کتابخانه قالب استاندارد یا به اختصار STL مجموعه ای از کلاس هایی است که بسیاری از الگوریتم های محبوب و معمول مورد استفاده و ساختارهای داده را اجرا می کنند.

 


برای ارسال نظر لطفا وارد شوید.