آموزش ها

روش های جدید کار با آرایه ها

توسط احد

ارسال شده در تاریخ ۲۳ مهر,۱۳۹۷در php ما زمان های زیادی با آرایه ها کار می کنیم. این آرایه ها را از منابع مختلفی مانند کوئری های دیتابیس و داده های جیسون دریافت می کنیم.

در این آموزش می خواهیم به برخی تغییرات سینتکس کار با آرایه ها در php 7.1 بپردازیم. این تغییرات مربوط به unpack کردن داده های آرایه ها چه از نوع indexed و چه از نوع associative می باشد.

ادامه مطلب

محاسبات روی اعداد رشته ای

توسط احد

ارسال شده در تاریخ ۲۲ مهر,۱۳۹۷کدی داشتیم که قبلا صحیح کار می کرده، کد مربوط به آپلود فایل، بعد از مدتی، این کد بصورت ناگهانی یک خطا را نمایش می دهد. این خطا مربوط به محاسبات روی اعداد رشته ای هست.

non well formed numeric value

محاسبات روی اعداد رشته ای همیشه یکی از قابلیت های جذاب php بوده است.  شما می توانید از یک رشته بصورت زیر که در ادامه آن کاراکتر های غیر عددی آمده است در محاسبات استفاده کنید:

$total = '76 trombones' * 2;
ادامه مطلب

جلوگیری از حملات XSS

توسط احد

ارسال شده در تاریخ ۲۰ مهر,۱۳۹۷در این آموزش می خواهیم به کوئری که از طرف کاربر می آید پاسخ دهیم. این آموزش در مورد حملات cross site scripting در زمانی که از متغیر سوپرگلوبال $_SERVER['PHP_SELF'] در فرم استفاده کرده ایم می باشد. 

ابتدا با تشریح مشکل شروع می کنیم که روش های رایج برای کار با فرم ها نامطلوب هستند و در ادامه کد صحیح را می نویسیم تا فرم ما امن شود.

ادامه مطلب

تکنیک data uri در بارگذاری تصاویر svg

توسط احد

ارسال شده در تاریخ ۲۰ مهر,۱۳۹۷در این آموزش از تابع str_replace استفاده می کنیم. ابتدا یک توضیح کوتاهی در مورد این تابع می دهیم.

این تابع این امکان را دارد که چندین کاراکتر را در یک فراخوانی جایگزین کند و ما از این امکان برای تولید data uri برای تصاویر svg استفاده خواهیم کرد.

این تابع 3 آرگومان دریافت می کند که همگی از نوع mixed هستند. به این معنی که این آرگومان ها هم میتوانند یک رشته و هم آرایه ای از رشته ها باشند. 

ادامه مطلب

نمایش بدون تکرار مقادیر یک فیلد خاص در جداول

توسط احد

ارسال شده در تاریخ ۱۴ مهر,۱۳۹۷یک کوئری داریم که اطلاعاتی از دیتابیس را برای ما برگشت می دهد. می خواهیم زمانی که این اطلاعات را در جدول نمایش می دهیم. مقادیر تکراری ستون make که زیر هم قرار دارند برای راحت تر خوانده شدن فقط یک بار در جدول نوشته شوند. در تصویر زیر جدول اصلی را مشاهده می کنید.

ادامه مطلب